telefon720 521 521
emailubytovani@salleko.cz

Turnaj v Pit Patu
Zábava pro celou rodinu
5. 8. 2012 ve 14 hodin
Více informací

Turnaj

BAR LIHOVAR
Nově otevřen
Pondělí – Neděle
od 13:30 - 20:30
a déle dle zájmů hostů.

Bufet

PIT PAT

pit pat PIT-PAT nebo také nazývaný překážkový billiard. Jedná se o kombinaci miniaturgolfu a billiardu. Hraje se tágem a míčky různých tvrdostí rozlišených barvou. K hraní není třeba velké úsilí, ale neobejdete se bez soustředění a dovednosti. PIT PAT může hrát každý cca od 7 let až do pozdního věku. Je velmi rozšířen v sousedních zemích, zejména v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii a Holandsku. V těchto zemích je tento sport velmi oblíbený, hrají ho všechny věkové kategorie.protokol pit pat V ČR je to novinka. Prosadil se jako plnohodnotný sport, organizují se v něm soutěže i mezinárodních úrovních. Vznikl v roce 1984 v Německu a jako autoři této hry jsou uváděni bratři Wagnerové z Ingolstadtu.   Pit-Pat je vlastně malá dráha minigolfu umístěná na stabilním podstavci a míček se do jednotlivých jamek dopravuje stejně jako u kulečníku - tágem. Kompletní hřiště se stejně jako u minigolfu sestává z 18 drah s různě obtížnými překážkami. U náš si můžete zahrát na 9 drahách umístěných v areálu lihovaru v Rouchovanech.


Ceník

protokol pit pat
Dospělí (15 let a více) 25 ,- / 1 hra
Děti (7 – 14 let) 15,- / 1 hra
Děti do 7 let zdarma
Permanentka 10 200,-

Permanentka

Navštěvujete náš PIT PAT s rodinou, s přáteli pravidelně? Pokud ano, máme pro vás nabídku permanentek.
"Permanentka 10" je platná pro 10 her. (ušetříte 50,- + prémie 1 dítě do 14 let zdarma)

 • Je přenosná (tzn. může ji použít jakákoliv osoba, nikoliv jenom kupující)
 • Použitelná pro více osob, jeden hráč je zároveň i jedna hra na permanentce (jedna "permanentka 10 " je tedy maximálně použitelná pro 10 hráčů)
 • Ke každé hře na permanentce je možnost vzít jedno dítě do 14 let zdarma, na další dítě se prémie již nevztahuje a je vedeno jako další hráč na permanentce. (příklad: přijde-li 1 dospělá osoba s dítětem do 14 let, dítě je zdarma a permanentka je využita jenom pro dospělou osobu jako 1 hra)
 • Platnost permanentky je pro jednu sezónu od dubna do října.

Individuální pronájem

Možnost pronájmu areálu Pit Pat ve zvolené době pro soukromé akce.
K dispozici je i společenská místnost s kapacitou 40 osob.

Zajistíme:

 • Občerstvení dle domluvy (opékané sele, řízky, raut)
 • Točené nápoje pivo, limo
 • Opékané sele
 • Živou hudbu
 • Ubytování
 • Dopravu

Dále je možné využít:

 • Stolní tenis
 • Kulečník
 • Billiard
 • Šipky (malé)

Sdělte nám Vás požadavek a my vám zpracujeme cenovou nabídku.

Otevírací doba hřiště PIT PAT

duben – říjen (za pěkného počasí)

Pondělí - Pátek 10:00 – 20:00
Sobota - Neděle 15:00 – 20:00

Skupina šesti platících osob si může hru dohodnout mimo otevírací dobu na tel. 720 521 521.

Kontakt

Tel.: 720 521 521
Email: ubytovani@salleko.cz


Zobrazit větší mapu

Fotogalerie
Provozní řád a pravidla hry PIT PAT

Provozní řád

protokol pit pat
 1. Při vstupu obdrží hráči hrací protokol, který slouží současně jako vstupenka i doklad o zapůjčení holí a míčků.
 2. Pravidla hry PIT PAT obdržíte současně s hracím protokolem.
 3. Pohybujte se, prosím, jen v části určené pro dráhy PIT PAT.
 4. Je přísně zakázáno sedat na dráhy. Za nerespektování tohoto zákazu může být udělena pokuta do výše 5.000,- Kč.
 5. Pohyb osob na hřišti je na vlastní nebezpečí. Za případný úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu, nebo případnou újmou na majetku osob, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
 6. Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech.
 7. Každý hráč ručí za ztrátu či poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou (míček 50,- tágo 450,- ).
 8. Hráči mladší deseti let mohou hrát pouze v přítomnosti osoby starší patnácti let (doprovodu), přičemž doprovod nese plnou odpovědnost.
 9. Chovejte se, prosím, v areálu slušně, odpadky odhazujte jen do instalovaných košů, a při kouření dbejte na požární bezpečnost.

Pravidla hry

protokol pit pat
 1. Každá dráha se doporučuje hrát míčem stejné barvy dle základního barevného hracího pole. Míč se hraje za základního barevného hracího pole tak dlouho, dokud nepřekoná všechny překážky na cestě k jamce.
 2. Maximální počet pokusů potřebných k docílení jamky je na každé dráze 6. V případě, že míč neskončí na 6 úderů v jamce, zapíše se do protokolu 7 a pokračuje se na další dráze (pokud se hráči nedohodnou jinak). V případě, že je překážka umístěna ve středu kruhu, hraje se vždy ze základního barevného hracího pole.
 3. Pokud míč řádně překonal všechny překážky a neskončil v jamce, hraje se z místa, kde se zastavil. Před započetím dalšího pokusu je vždy nutné vyčkat zastavení míče.
  Pokud míč opustil hrací plochu a ještě nepřekonal poslední překážku, hraje se znovu za základního barevného hracího pole. Pokud míč opustí dráhu po překonání všech překážek, položí se na dráhu v místě, kde ji opustil a odsadí se 3,5 cm od mantinelu. Takto odsazujte míč i v případech, kdy míč stojí u mantinelu.
 4. Pokud míč stojí za překážkou, odsaďte tento míč tak, aby byl hratelný směrem k jamce.
 5. U dráhy č. 3 se považuje za míč v jamce situace, kdy míč zůstane na horní plošině překážky.
 6. U dráhy č. 6,10 a 13 se považuje za míč v jamce situace, pokud míč zůstane v košíku (dráhy nejsou k dispozici).
 7. Dráha č. 14 se hraje ze základního barevného hracího pole ve směru šipky o zadní mantinel a míč musí dojet do kruhu nebo jamky. Pokud se míč do kruhu nedostane, hraje se znovu ze základního barevného hracího pole.
 8. Dráha č. 18 se hraje ze základního barevného hracího pole tak dlouho, dokud nejsou sraženy všechny figurky. Shození figurky míčem odraženým od mantinelu v kruhu neplatí. Shozené figurky je možno po každém pokusu odstranit z dráhy.

Hráči mladší deseti let mohou hrát pouze v přítomnosti osoby starší patnácti let (doprovodu), přičemž doprovod nese plnou odpovědnost. Každý hráč je povinen v souladu s provozním řádem areálu chovat se tak, aby nedošlo k poškození drah, zeleně či jiného vybavení areálu.

„Přejeme příjemnou zábavu a radost ze hry“